Η εποχή των αφορολόγητων τηλεφώνων και υπολογιστών για φοιτητές ξεκίνησε και επίσημα!

Η εποχή των αφορολόγητων τηλεφώνων και υπολογιστών για φοιτητές ξεκίνησε και επίσημα!

24 Οκτωβρίου, 2023 0 By admin

Λόγω της αυξανόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας και των υψηλών φορολογικών συντελεστών, έχει γίνει αρκετά δύσκολη η αγορά τεχνολογικών συσκευών όπως smartphone και υπολογιστές, ειδικά για τους νέους που επιδιώκουν την εκπαίδευσή τους. Για τον λόγο αυτό αναμενόταν μείωση των φόρων από το κράτος.

Μάλιστα, το αίτημα αυτό δεν έμεινε αναπάντητο (αν και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες πολλών ανθρώπων για όρια τιμών). Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για την εκστρατεία έκπτωσης φόρου τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών για φοιτητές. Τέθηκε σε ισχύ σήμερα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ξεκίνησε η περίοδος επιστροφής φόρου τηλεφώνου και υπολογιστή για φοιτητές!

Πριν από την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα (κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου), ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μοιράστηκε τις λεπτομέρειες της εκστρατείας πληροφορικής για την απαλλαγή από τον φόρο. Θα παρέχεται υποστήριξη έως και 5.500 TL για τηλέφωνα και υπολογιστές με τιμή πώλησης που δεν υπερβαίνει τα 9.500 TL. Αναφέρθηκε ότι η ενίσχυση θα χορηγηθεί στο 44% της τιμής αγοράς για τηλέφωνα και στο 16% της τιμής αγοράς για τους υπολογιστές.

Ωστόσο, η απόφαση που κοινοποιείται παρακάτω μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη και δύσκολη για πολλούς ανθρώπους να την κατανοήσουν. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ακόμη ότι θα παρέχεται υποστήριξη 5.000.500 TL ανά συσκευή. Ωστόσο, ας συνοψίσουμε το περιστατικό ως εξής:

Όταν αγοράζετε τηλέφωνο με τιμή πώλησης 9 χιλιάδες 500 TL (με τιμολόγιο που εκδίδεται ηλεκτρονικά), δικαιούστε έκπτωση έως και 44 τοις εκατό. Αυτό ισοδυναμεί με 4 χιλιάδες 180 TL. Αγοράζετε λοιπόν το τηλέφωνο 5 χιλιάδες 320 TL. Δίνεται έκπτωση 16 τοις εκατό για υπολογιστές. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση κατά 1.520 TL από τα 9.500 TL που καθορίστηκαν ως η υψηλότερη τιμή. Σε αυτήν την περίπτωση, αγοράζετε τον υπολογιστή για 7 χιλιάδες 980 TL.

Ωστόσο, εάν ψωνίσετε για συνολικά 19 χιλιάδες TL, το ποσό αυτών των εκπτώσεων (4 χιλιάδες 180 TL + 1.520 TL) φτάνει τις 5 χιλιάδες 700 TL. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση, μπορείτε να λάβετε μέγιστη έκπτωση 5 χιλιάδες 500 TL. Για το λόγο αυτό, το τηλέφωνο ή ο υπολογιστής που αγοράζετε πρέπει να είναι πιο προσιτό από 9 χιλιάδες 500 TL ώστε οι συνολικές εκπτώσεις να μην ξεπερνούν τις 5 χιλιάδες 500 TL.

Ωστόσο, εάν θέλετε να αγοράσετε ένα τηλέφωνο για 9 χιλιάδες 500 TL και έναν υπολογιστή για 9 χιλιάδες 500 TL και να κάνετε μια αγορά 19 χιλιάδες TL συνολικά, σε αυτήν την περίπτωση θα λάβετε έκπτωση ελαφρώς χαμηλότερη από την δηλωμένη έκπτωση των 44 . τοις εκατό + 16 τοις εκατό. Με άλλα λόγια, θα πληρώσετε 13 χιλιάδες 500 TL, απαλλαγμένα από 5 χιλιάδες 500 TL, όχι 5 χιλιάδες 700 TL από 19 χιλιάδες TL.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αριθμός αποφάσεων: 7734

Αποφασίστηκε η εφαρμογή της συνημμένης «Απόφασης Παροχής Τεχνολογικών Συσκευών και Υποστήριξης Διαδικτύου σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός
ΑΡΘΡΟ 1- (1) Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των διαδικασιών και αρχών σχετικά με την παροχή τεχνολογικών συσκευών και υποστήριξης μέσω Διαδικτύου σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το εδάφιο (η) του άρθρου 184 πρώτο εδάφιο του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 1 για τον προεδρικό οργανισμό . .
Πεδίο υποστήριξης
ΑΡΘΡΟ 2- (1) Η εφάπαξ τεχνολογική υποστήριξη και η υποστήριξη ενός έτους στο Διαδίκτυο παρέχονται σε κάθε φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εκτός από φοιτητές ανοικτής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτω των 26 ετών κατά την ημερομηνία αγοράς.
(2) Αυτή η υποστήριξη χρησιμοποιείται για αγορές συσκευών κινητής τηλεφωνίας και υπολογιστών με τελική τιμή πώλησης που δεν υπερβαίνει τις 9.500 τουρκικές λίρες, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Οι αγορές μεταχειρισμένων συσκευών δεν καλύπτονται από αυτή την ενίσχυση. Το συνολικό ποσό της τεχνολογικής υποστήριξης που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε μαθητής μόνο μία φορά είναι 5.500 τουρκικές λίρες.
(3) Η διαδικτυακή υποστήριξη που παρέχεται σε αυτούς τους μαθητές είναι 120 gigabyte ετησίως, περιορίζεται σε μία γραμμή, δωρεάν για 12 μήνες, με μέγιστο όριο τα 10 gigabyte το μήνα. Αυτή η υποστήριξη χρησιμοποιείται με μια γραμμή που καταγράφεται στο όνομα του ενδιαφερόμενου μαθητή.

Άλλα θέματα
ΑΡΘΡΟ 3- (1)
Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που αποκτήθηκαν βάσει του άρθρου 2 χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο της στήριξης μόνο για τουλάχιστον δύο ολόκληρα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει την υποστήριξη.
(2) Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι που περιέχονται στην παρούσα απόφαση ή ότι η ενίσχυση χρησιμοποιήθηκε παράτυπα, το ποσό της ενίσχυσης που ελήφθη θα καταβληθεί με τόκους που υπολογίζονται με το επιτόκιο καθυστέρησης που καθορίζεται στο άρθρο 51 του Ο ν. 6183 περί διαδικασίας είσπραξης των οφειλών του Δημοσίου της 21/7/1953 και με αριθμό 6183, από την ημερομηνία καταβολής, καθώς και της διατροφής επιστρέφεται από τον δικαιούχο.
(3) Η στήριξη που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση καλύπτεται από τα κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού.
Διαδικασίες και αρχές
ΑΡΘΡΟ 4- (1) Οι λεπτομέρειες και οι αρχές που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζονται από το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού μετά από γνωμοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών, του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, του Τμήματος Στρατηγικής και Προϋπολογισμού . και το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Δύναμη
ΑΡΘΡΟ 5-(1) Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1/11/2023.
Εκτελεστικός
ΑΡΘΡΟ 6- (1) Ο Πρόεδρος θα εφαρμόσει τις διατάξεις της απόφασης αυτής.